Trang chủ
Đăng ký
(*) Là những mục bắt buộc phải điền chính xác
1. Thông tin chung của thí sinh
Họ tên thí sinh (*)
Ngày sinh (*)
Nơi sinh (*)
Giới tính (*)
Email (*)
Chứng minh nhân dân (*)
Điện thoại (*)
Hộ khẩu thường trú và địa chỉ liên hệ
2. Ưu tiên trong xét tuyển
Khu vực (*)
Đối tượng
3. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ngành (xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống)
Ngành đăng ký 1 (*)
Ngành đăng ký 2
4. Thông tin tuyển sinh theo học bạ THPT
4.1. Thông tin trường THPT
Nhập tên trường THPT đã học năm lớp 12
Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển theo học bạ (*)
4.2. Nhập điểm trung bình cả năm lớp 12 theo thứ tự môn của tổ hợp môn đã chọn ở trên (Thí sinh chịu trách nhiệm với điểm TBC của thi sinh khi nhập vào hệ thống, nhà Trường không chịu trách nhiệm với thông tin không chính xác của thí sinh).
Điểm TB môn 1 (*)
(nếu là điểm lẽ nhập dấu chấm giữa 2 số. Ví dụ: 6.5)
Điểm TB môn 2 (*)
Điểm TB môn 3 (*)
Mã chống Spam (*)
Đổi mã


Hãy gõ những ký tự ở ảnh trên vào ô.