Trang chủ
Đăng ký
(*) Là những mục bắt buộc phải điền chính xác
1. Thông tin chung của thí sinh
Họ tên thí sinh (*)
Ngày sinh (*)
Nơi sinh (*)
Giới tính (*)
Email (*)
Chứng minh nhân dân (*)
Điện thoại (*)
Hộ khẩu thường trú và địa chỉ liên hệ
2. Ưu tiên trong xét tuyển
Khu vực (*)
Đối tượng
3. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ngành (xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống)
Ngành đăng ký 1 (*)
Nguyện đăng ký 2
4. Thông tin dự thi và kết quả thi THPT Quốc gia 2016
4.1. Thông tin dự thi THPT Quốc gia và tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (bắt buộc nhập thông tin đối với thí sinh xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc gia 2016)
Nhập mã trên phiếu điểm thi THPT Quốc gia 2016 (*)
Trường dự thi THPT Quốc gia
Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (*)
4.2. Nhập điểm thi theo thứ tự môn của tổ hợp môn đã chọn ở trên
Điểm môn 1 (*)
(nếu là điểm lẽ nhập dấu chấm giữa 2 số. Ví dụ: 6.5)
Điểm môn 2 (*)
Điểm môn 3 (*)
Mã chống Spam (*)
Đổi mã


Hãy gõ những ký tự ở ảnh trên vào ô.